Indledningen:
Her kan du starte på Rosenkransen. Før først musen henover korset og følg så perlerne op. Bønnerne vil komme til syne, når du fører musen over perlerne.

HIL DIG MARIA

Hil Dig, Maria
fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som opflammer vor kærlighed.
Hellige Maria, Guds moder!
Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime. Amen.

HIL DIG MARIA

Hil Dig, Maria
fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som styrker vort håb.
Hellige Maria, Guds moder!
Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime. Amen.

ÆRE VÆRE FADEREN

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid,
og i al evighed. Amen.

HIL DIG MARIA

Hil Dig, Maria
fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som forøger vor tro.
Hellige Maria, Guds moder!
Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime. Amen.

FADER VOR

Fader vor,
du som er i Himlen,
helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din ville som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde. Amen.

TROSBEKENDELSEN

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og jordens Skaber,
og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af jomfru Maria,
korsfæstet, død og begravet, som nedfor til dødsriget,
opstod på den tredje dag fra de døde,
opfor til Himlen,
sidder ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd,
hvorfra han skal komme igen for at dømme
de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv. Amen.