De 4 x 5 mysterier, der hver for sig udgør en Rosenkrans.
Den lille sætning sættes altså efter "... og velsignet er dit livs frugt, Jesus" ved hver enkelt af de små perler i Rosenkransen.


DE FEM GLÆDENS MYSTERIER:

(bedes mandag og lørdag)

1 ... som du undfangede ved Helligånden.
2 ... som du bar ved dit besøg hos Elisabeth.
3 ... som du fødte i stalden i Betlehem.
4 ... som du ofrede i templet.
5 ... som du genfandt i templet.

DE FEM SMERTENS MYSTERIER:

(bedes tirsdag og fredag)

1 ... som svedte blod for os.
2 ... som blev hudstrøget for os.
3 ... som blev kronet med torne for os.
4 ... som bar det tunge kors for os.
5 ... som blev korsfæstet for os.

DE FEM HERLIGHEDENS MYSTERIER:

(bedes onsdag og søndag)

1 ... som opstod fra de døde.
2 ... som opfor til Himlen.
3 ... som nedsendte Helligånden.
4 ... som optog dig i Himlen.
5 ... som kronede dig i Himlen.

DE FEM LYSETS MYSTERIER

(bedes torsdag)

1 ... som blev døbt i Jordan
2 ... som forvandlede vand til vin i Kana
3 ... som forkyndte Guds rige
4 ... som blev forklaret på bjerget
5 ... som indstiftede Eukaristien
Rosenkransen kan også bedes uden tilføjelser efter de enkelte Hil dig, Maria.
Der siges da før hvert enkelt mysterium - før Fadervor:
Det tilrådes, at man mediterer en stund over det nævnte mysterie, før man begynder på det første "Hil dig, Maria..."


VED GLÆDENS MYSTERIER:

Vi overvejer i dette led:

1. Englens komme til Jomfru Maria med det glade budskab om Frelserens menneskevordelse.
2. Jomfru Marias besøg hos Elisabeth.
3. Jesu fødsel i stalden i Betlehem
4. Jesu fremstilling i templet i Jerusalem
5. Marias og Josefs genfindelse af den 12-årige Jesus i templet.
VED SMERTENS MYSTERIER:

Vi overvejer i dette led:

1. Jesu dødsangst i Getsemane have.
2. Jesu hudstrygelse.
3. Jesu tornekroning.
4. Jesu korsvej.
5. Jesu korfæstelse og død.
VED HERLIGHEDENS MYSTERIER:

Vi overvejer i dette led:

1. Jesu opstandelse fra de døde.
2. Jesu Himmelfart.
3. Helligåndens komme på pinsedag.
4. Jomfru Marias legemlige optagelse i Himlen.
5. Jomfru Marias kroning i Himlen og alle engles og helgeners herlighed og glæde.
VED LYSETS MYSTERIER:

Vi overvejer i dette led:

1. Jesu dåb i Jordan
2. Jesu første under ved brylluppet i Kana
3. Jesu forkyndelse af Guds rige og Hans kald til omvendelse
4. Jesu forklarelse på bjerget
5. Jesu indstiftelse af Eukaristien
Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet