Praktiske anvisninger - måder at bede Rosenkransen på

Hvis du vil have et billede af Rosenkransen som hjælp til at orientere dig, så klik her.


Grundformen: man starter med korstegn og et "I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen" efterfulgt af "Trosbekendelsen" ved korset på Rosenkransen.

Den perle, der kommer efter korset er en "stor" perle, selv om den kan være af samme størrelse som de andre. På den bedes "Fader vor".

De 3 næste perler er små perler. På hver af dem bedes et "Hil dig Maria".

Den femte perle før den egentlige "krans" er også en stor perle - ved den afslutter man "indledningen" med et "Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ..."

Hvert af de følgende fem led følger samme mønster: man starter ved medallion'en / den store perle med et "Fader vor" og beder så på hver af de 10 små perler et "Hil dig Maria".
På næste enkeltående / store perle aflsutter man med "Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ..." og begynder næste dekade med "Fader vor".

Når man så er kommet tilbage til medaillon'en afslutter man med et "Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ..." og et korstegn, eller man kan gå flere runder, hvis man har lyst til det.


Der er også en kort grundform: man beder et "Fader vor", ti gange "Hil dig Maria" og et "Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ..."

Men når man vil bede alle fem led eller mere, bør man bruge den lange form, der starter med trosbekendelsen.Traditionelt set knytter man Rosenkrans-bønnen sammen med begivenheder i Jesu liv - historier fra Evangelierne. Dette knytter sig til traditionen for at meditere over stykker fra Bibelen. Tradtionen lærer, at man først læser et stykke fra Biblen, derefter "tygger man drøv" på det og tilsidst lever man i det.

Hensigten med dette er selvfølgelig, at Jesus - og det han gjorde dengang - bliver mere levende og virkeligt for os. Hovedformålet er ikke at forstå Biblen bedre, men at forstå, hvad Jesus kan betyde for os og lære os gradvist at kende ham.

Rosenkransen kan altså - og det er nok det almindelige - bedes således, at vi knytter tanken an til - eller mediterer over - nogle bestemte situationer i Jesu liv. Rosenkransens repetitive væsen egner sig til dette, da man efter nogen øvelse, når man ikke længere skal anstrenge sig for at huske alle ordene, kan "deltage" i de situationer, man mediterer over - og som Rosenkransen også handler om, mens man så at sige er i ordene.

Således starter man med, at man ved de første 3 små perler / 3 x "Hil dig Maria" i indledningen efter trosbekendelsen på korset og "Fader Vor" på den første perle efter korset føjer en lille sætning til efter "... og velsignet er dit livs frugt, Jesus"

  1. ... som forøge vor tro.
  2. ... som styrke vort håb.
  3. ... som opflamme vor kærlighed.


Det kommer så til at se f.eks. således ud:

Hil dig, Maria
fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus,
som forøge vor tro.
Hellige Maria, Guds moder!
Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime. Amen.

Således vil det også være for hver af de 10 "Hil dig Maria" i de 4 x 5 mysterier, som omtalt nedenfor.


Den "almindelige" Rosenkrans og Mysterierne:

Der findes fire sæt på fem "mysterier", den såkaldte Glædens Rosenkrans, Smertens Rosenkrans, Herlighedens Rosenkrans og Lysets Rosenkrans.

Den første beskæftiger sig med Jesu fødsel og barndom, som Lukas-evangeliets 2 første kapitler beskriver det, og den anden har Jesu lidelse og død som tema, og den tredje, Herlighedens, koncentrerer sig om hans opstandelse og Himmelfart samt Marias optagelse i Himlen.

Man kan bede dem alle sammen sådan, at man går fire gange rundt med hele Rosenkransen. Det vil nok mange betragte som den "fuldstændige" Rosenkrans.

Men man kan også bede disse fire grupper af mysterier hver for sig. Ofte beder man Smertens Rosenkrans mest i fastetiden, Smertens Rosenkrans i fastetiden, Herlighedens i påsketiden og Glædens Rosenkrans resten af året. Men man behøver ikke at lade sig binde til dette. For mange kan det måske være en god hjælp, i en særlig vanskelig tid at bede Smertens Rosenkrans, der særlig beskæftiger sig med den måde Jesus solidariserede sig med netop vore lidelser.

Man kan fordele de tre sæt på ugens dage, f.eks. således at man mandag og lørdag beder Glædens Rosenkrans, tirsdag og fredag Smertens, onsdag og søndag Herlighedens, torsdag Lysets Rosenkrans.

Rosenkransen bedes som oftest på denne måde, da de færreste travle mennesker har tid til en "fuldstændig" Rosenkrans.